SIQMAC
Sistema Qualitat Mediambient

Accés i Matricula


Grau de Turisme
Grau de  Turisme

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Nº de Places ofertes de nou accés

210

210

210

210

220

200

200

Demanda en 1a. Opció

160

135

140

188

179

228

 216

Nº Estudiants de nou accés matriculats

159

169

150

198

185

224

229

Estudiants nou accés matri. 1a. Opció

125

108

95

148

149

186

186

Nota de Tall de la Titulació

5

5

5

5

5

5

5

Nombre total estudiants matriculats

811

768

700

675

682

731

785

Mitjana crèdits matriculats per estudiant

59

52

53

56

56

55

55
Percentatge d’estudiants de nou ingrés matriculats en primera opció

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Via 0. Batxillerat + PAAUU

59,1%

76,0%

71,3%

69,2%

66,5%

69,4%

69,4%

Via 1. Estranger fora de la UE amb conveni +PAAU

1,3%

0,7%

0,0%

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Via 4. FP2, MP3 o Cicles Form. de grau sup. o assimil

22,0%

15,3%

16,0%

19,3%

16,8%

15,1%

16,8%

Via 7. PAAU (i Assimilats) amb estud. univ. començats.

14,5%

17,3%

8,7%

20,0%

9,2%

14,2%

10,8%

Via 8. FP2, CFGS + estud. universitaris començats.

0,0%

2,0%

1,3%

1,3%

2,2%

0,0%

2,2%

Via 9. Proves Majors de 25 anys

1,9%

0,0%

0,7%

0,7%

0,0%

0,4%

0,4%

Accés Directe

1,3%

0,0%

2,0%

0,7%

5,4%

0,9%

1,3%
% Estudiants matriculats de nou accés per intervals nota admissió

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

5,00 - 5,99

44,87%

22,09%

31,94%

27,40%

23,56%

29,74%

25,65%

6,00 - 6,99

38,46%

28,83%

23,61%

32,21%

26,18%

28,45%

26,52%

7,00 - 7,99

15,38%

25,77%

21,53%

22,12%

26,70%

25,00%

27,83%

8,00 - 8,99

1,28%

11,04%

9,72%

7,21%

12,57%

9,91%

10,43%

9,00- 9,99

0,00%

8,59%

9,72%

7,21%

6,81%

3,02%

4,78%

> 10

0,00%

3,68%

3,47%

3,85%

4,19%

3,88%

4,78%