SIQMAC
Sistema Qualitat Mediambient

Grau de Turisme: Mobilitat d'Estudiants


En el gràfic que es presenta a continuació es pot observar l’evolució en el moviment d’estudiants que han participat en algun programa de mobilitat des de la implantació de la titulació de Grau de Turisme:
Incomings: Estudiants que provenen d'altres Universitats estrangeres i fan una estada temporal a l'EUHT CETT-UB

Outgoings: Estudiants de l'EUHT CETT-UB que realitzen una estada temporal en alguna Universitat Estrangera.