SIQMAC
Sistema Qualitat Mediambient

Accés i Matricula


Màster Universitari en Direcció d'Empreses TurístiquesAny en que es va començar a impartir l’ensenyament

2013-14

Dades Generals.MUDET

2013-14

2014-15

2015-16

Nº de Places

160

160

160

Nº Estudiants de nou accés

68

76

72

% Estudiants nou ingrés

100,0%

96,2%

100,0%

Nº Total Matriculats

68

79

72

Mitjana de crèdits per estudiant

54,7

58,7

60,0


Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés. Curs 2015-16