SIQMAC
Sistema Qualitat Mediambient

Accés i Matricula


Màster Universitari en Direcció Hotelera i de Restauració


Codi RUCT: 4313888

Any en que es va començar a impartir l’ensenyament

2013-14

 

Dades Generals.MUDHIR

2013-14

2014-15

2015-16

Nº de Places

160

160

160

Nº Estudiants de nou accés

70

85

68

% Estudiants nou ingrés

100,0%

72,0%

91,9%

Nº Total Matriculats

70

118

74

Mitjana de crèdits per estudiant

59,5

56,9

55,3Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés. Curs 2015-16