OPINA CETTQui pot presentar una queixa, suggeriment o felicitació? 

            

Com s'han de presentar? 

      

Les peticions, tant individuals com col·lectives, es poden presentar mitjançant les següents vies: 


  • Via electrònica: Mitjançant el formulari Opina CETT
  • Via presencial: Sol·licitant a la recepció del centre un formulari imprès.                                


Diferència entre queixa, suggeriment i felicitació 

Es considerarà queixa el desacord amb algú o alguna situació que la persona interessada considera injusta o perjudicial.

Un suggeriment, en canvi, és una proposta de millora sobre la prestació d’un servei, adreçada a la persona o instància que es considera responsable de la mateixa, amb l’objectiu de que sigui tinguda en compte per a la seva incorporació al funcionament del mateix.

Una felicitació és l’expressió de satisfacció pel funcionament d’un procés o servei.

Tramitació de la queixa, suggeriment i felicitació 

       La resolució a l'interessat serà comunicada en un període de 30 dies com a màxim.