Gestió de processos del Grup CETT


 

Missió SIQMAC   

Millorar contínuament l’eficàcia del Grup CETT d’acord amb els requisits de la norma.

 

Determina els processos necessaris i la seva aplicació a través de la      organització, a través del mapa i fitxes de processos

Determina i aplica els criteris i mètodes per assegurar l’operació de les activitats eficaces i el control dels processos

Assigna responsabilitats i autoritats pels processos

Gestió de riscos i oportunitats

 

Millorar mitjançant

    

L’aplicació de la política de qualitat de mediambient i responsabilitat social, els objectius de qualitat, el tractament dels resultats de les auditories, l’anàlisi de les dades, la medició de satisfacció dels grups d’interès, les accions de millora i la Revisió per la Direcció. 


Revisió basada en el model PDCA