Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente

Política de Calidad Medioambiente y Responsabilidad Social
El Sistema Integrat de Qualitat i MediAmbient del CETTEl CETT inicia el desenvolupament d’accions sistemàtiques i planificades en matèria de gestió de la qualitat al curs 1998; la finalitat principal sempre ha estat la resposta eficaç a les necessitats i expectatives dels nostres clients, personal, col·laboradors, accionistes, mercat i societat en general.

La Direcció General del CETT defineix en aquell moment la política de qualitat i de medi ambient per assegurar la satisfacció de totes les parts interessades, que es centra principalment en:

  • l’optimització dels recursos empresarials,
  • l’increment de la nostra competitivitat,
  • la motivació del personal,
  • la bona gestió interna
  • el respecte dels compromisos que el CETT té assumit amb els seus col·laboradors,
  • el compliment dels requisits legals i/o reglamentaris, dins el marc de millora continua i innovació permanent.

Amb aquesta voluntat, al llarg dels darrers anys el CETT ha configurat un Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient propi (SIQMAC) que, com a reflex de la seva missió i valors, incorpora els requeriments de la gestió dels sistemes de gestió de la qualitat (basats en la normativa ISO 9001 i Sistema de Qualitat AUDIT)  i del medi ambient  (basats en la normativa ISO 14001) acreditats dins de la organització,  adequant-los a la cultura, política i els objectius generals, així com a les expectatives i necessitats dels nostres clients.

D’ acord amb la filosofia, principis i valors que conformen l’ identitat de  l’organització, la Direcció General, els Directors d’Unitat de Negoci i els Responsables de Serveis Comuns deixen constància del compromís corporatiu amb la qualitat, mitjançant l'estructuració d'un sistema, del que es desprenen les directrius generals observables en l’ activitat present i futura de l’ organització, i aporten orientació al desenvolupament dels objectius de qualitat.
D’ acord amb la filosofia, principis i valors que conformen l’ identitat de  l’organització, la Direcció General del Grup CETT es compromet a fonamentar les seves actuacions  a la Política Integrada de Qualitat, Medi Ambient i Responsabilitat Social del CETT  i incorporant a la planificació estratègica la gestió de la qualitat i del medi ambient com a principis vertebradors del projecte i estratègies empresarials.