Autoinforme Acreditación 2017

L'EUHT CETT-UB està immersa en el procés d'Acreditació de les seves titulacions universitàries:

  • Grau de Turisme
  • Màster en Innovació en la Gestió Turística
  • Màster en Direcció Hotelera i Restauració
  • Màster en Direcció d'Empreses Turístiques
En aquesta pàgina es presenta a exposició pública l'Autoinforme d'Acreditació desenvolupat des del Centre a través del seu Comitè d'Avaluació Interna,  a fi de donar la possibilitat a tots els grups d'interès d'aportar els seus suggeriments per a la millora en el present document abans de la seva tramitació final.A aquest efecte s'adjunta un formulari per a poder fer constar qualsevol suggeriment que es consideri oportú.
  • Comitè d'Avaluació Extern (CAE)


Data de finalització de l'exposició pública i del periode de suggeriments: 04/11/2016.