Detecció i seguiment de casos de COVID-19

Document que recull de les pautes a seguir davant d'un cas sospitós de COVID-19 al centre educatiu