Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente
PROCEDIMENTS GENERALS DEL GRUP CETT

     PGG00 Sistema Estratègic del Grup

     PGG01 Política i Objectius del SIQMAC

     PGG02 Gestió de Riscos i Oportunitats del SIQMAC  

     PGG03 Control de la Documentació

     PGG04  Control de Registres

     PGG05 Revisió per la Direcció del Sistema Integrat

     PGG06 Identificació i Accés als Requisits Legals

     PGG07 Servei de Qualitat i Medi Ambient

     PGG08 Descripció de Funcions

     PGG09 Selecció i Contractació

     PGG10 Auditoria Interna

 

     PGG11 Comunicació

     PGG12 Formació Interna

     PGG13 No Conformitats, Accions Correctives i Oportunitats de Millora

     PGG14 Queixes i Suggeriments

     PGG15 Gestió de Compres, aprovisionament i emmagatzematge

     PGG16 Gestió de Proveïdors i Subcontractats

     PGG18 Serveis, Sistemes i Tecnologies de la Informació

     PGG19 Serveis de Manteniment

     PGG20 Cal.libració d'Equips 

     PGG21 Seguretat Alimentària

     PGG22 Comitès de Qualitat i Medi Ambient 

 

  PROCEDIMENTS GENERALS UNITATS DE FORMACIÓ

Escola Universitària (EUHT CETT-UB)

·         PGF01 Disseny de Productes Formatius

·         PGF02 Comercialització i Captació d’Estudiants

·         PGF03 Career Services

·         PGF04 Servei Centre de Recursos

·         PGF05 Gestió de Recursos Materials

Escola Tècnica Professional (ETP)

CETT Consultors International Programs

BAS

Formació Continua


PROCEDIMENTS ESPECÍFICS PER UNITATS DE NEGOCI

Escola Universitària ( EUHT CETT-UB)

·      PE01 Planificació Formació

·      PE02 Admissió i Matriculació Estudiants

·      PE04 Gestió Mobilitat Estudiant

·      PE05 Gestió Pràctiques Externes

·      PE06 Orientació a l’Estudiant

·      PE07 Seguiment del procés d'ensenyamet-aprenentatge

·      PE08 Anàlisi dels resultats del programa formatiu

·      PE09 Avaluació, promoció i reconeixement

·    PE20 Gestió dels Programes Formatius VSMA

Escola Tècnica Professional (ETP)

·      PE10 Prestació, Mesura i Seguiment Cicles Formatius

·      PE11 Formació Ocupacional

·      PE18 Matriculació Estudiants Cicles Formatius

 .     PE03 Gestió de la Formació en els Centres de  TreballCETT Consultors International Programs

     

·      PE14 Planificació, Execució, Control i Seguiment dels Projectes No Formatius


·      PE17 Gestió Comercial i elaboració d’ofertes de projectes

 

 

PROCEDIMENTS ESPECÍFICS PER UNITATS DE NEGOCI

BAS

·     PE12 Prestació, Mesura i Seguiment B.A.S.

Formació Continua

·     PE13 Formació Continua

·     PE19 Matriculació Formació Continua

Hotel Alimara

·     PE16 Control Operacional

·     PE21 Emergències Ambientals