Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente

Acceso y Matricula


Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Dades Generals GCCG

2014-15

2015-16

Codi RUCT: 253006

 

 

Any en que es va començar a impartir l’ensenyament

2014-15

2014-15

Places ofertes de nou accés

60

70

Demanda en 1a. Opció

69

71

Estudiants de nou accés matriculats

63

75

Estudiants nou accés matri. 1a. Opció

52

56

Nota de tall de la titulació

5,00

5,62

Nombre total Total Matriculats

63

130

Mitjana crèdits matriculats per estudiant

58,1

59,8
Dades Accés

2014-15

2015-16

Via 0. Batxillerat + PAAUU

54,0%

65,4%

Via 2. Diplomats i Llicenciats Universitaris

1,6%

0,0%

Via 4. FP2, MP3 o Cicles Form. de grau sup. o assimil

9,5%

10,3%

Via 7. PAAU (i Assimilats) amb estud. univ. començats.

25,4%

17,9%

Via 8. FP2, CFGS + estud. universitaris començats.

4,8%

0,0%

Via 9. Proves Majors de 25 anys

4,8%

6,4%

TOTAL

100,0%

100,0%
% Estudiants matriculats de nou accés per intervals nota accés

2014-15

2015-16

5,00 - 5,99

18,75%

25,64%

6,00 - 6,99

26,56%

26,92%

7,00 - 7,99

18,75%

14,10%

8,00 - 8,99

12,50%

17,95%

9,00 9,99

7,81%

7,69%

> 10

15,63%

7,69%