Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente

Resultados Académicos


Grau de TurismeTaxa de Rendiment mitjà dels estudiants de nou ingrés desagregada per nota d'accés

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Estudiants aptes (5-6,5)

 

 

 

 

 

 

 

<50%

16,0%

13,5%

11,8%

18,2%

7,3%

19,8%

12,0%

50-75%

15,4%

6,1%

5,5%

6,2%

5,3%

9,1%

10,7%

>75%

35,9%

17,8%

27,9%

27,8%

23,9%

23,4%

17,6%

Estudiants notables (6,6-9,5)

 

 

 

 

 

 

 

<50%

3,2%

10,4%

7,6%

3,8%

5,7%

12,9%

7,7%

50-75%

2,6%

8,0%

5,5%

2,9%

3,8%

4,8%

7,3%

>75%

26,9%

28,2%

34,2%

36,8%

41,1%

37,3%

37,8%

Estudiants excel.lents (9,6-14)

 

 

 

 

 

 

 

<50%

0,0%

1,2%

0,6%

0,0%

0,5%

0,0%

0,0%

50-75%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%

0,0%

>75%

0,0%

14,7%

6,3%

4,3%

4,8%

7,2%

6,9%

TOTAL ESTUDIANTS NOU ACCÉS

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
Taxa de Rendiment mitjà del conjunt dels estudiants desagregada per nota d'accés

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2014-15

Estudiants aptes (5-6,5)

 

 

 

 

 

 

 

<50%

21,5%

20,6%

20,6%

25,3%

15,5%

17,8%

24,8%

50-75%

21,2%

14,3%

15,8%

19,4%

19,1%

20,1%

17,1%

>75%

57,2%

65,1%

63,6%

55,3%

65,3%

62,1%

58,1%

Estudiants notables (6,6-7,9)

 

 

 

 

 

 

 

<50%

12,5%

14,5%

14,0%

14,4%

12,3%

14,4%

16,3%

50-75%

11,1%

12,8%

12,8%

20,9%

12,3%

14,0%

16,6%

>75%

76,4%

72,6%

73,2%

64,7%

75,5%

71,6%

67,1%

Estudiants excel.lents (8-14)

 

 

 

 

 

 

 

<50%

0,0%

3,8%

2,0%

5,8%

4,3%

6,0%

9,1%

50-75%

0,0%

0,0%

3,9%

6,8%

4,3%

9,5%

7,5%

>75%

100,0%

96,2%

94,1%

87,4%

91,4%

84,5%

83,4%


 

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Graduats en el curs acadèmic

133

172

143

130

130

112

118

% Estudiants Graduats/curs acadèmic

59,9%

107,5%

83,1%

94,9%

80,7%

73,7%

56,2%

Taxa de Graduació per cohort

62,30%

58,90%

54,6%

38,9%

-----

-----

-----

Taxa d'Eficiència

98,18%

95,80%

90,08%

89,74%

86,36%

87,71%

91,47%

Taxa de Rendiment

74,39%

76,22%

79,26%

81,93%

82,93%

76,79%

76,85%

Taxa d'Abandonament Inicial

18,60%

17,30%

20,00%

20,80%

16,20%

26,10%

-----

Taxa d'Abandonament

20,50%

20,80%

26,00%

25,60%

20,40%

-----

-----Taxa de Graduació: Percentatge d'alumnes de la cohort que han completat el 100% dels crèdits necessaris per finalitzar els estudis en com a màxim un any més del temps establert al pla d'estudis origen (t+1).


Taxa d'Eficiència: Relació percentual entre el nombre total de crèdits establerts en el pla d’estudis i el nombre total de crèdits en què s’han hagut de matricular al llarg dels seus estudis el conjunt d’estudiants graduats en un determinat curs acadèmic.

Taxa de Rendiment: Percentatge de crèdits ordinaris superats respecte del total de crèdits ordinaris matriculats pel conjunt d’estudiants matriculats a l’ensenyament.

Taxa d'Abandonament Inicial: Percentatge d'alumnes de nou accés que abandonen els estudis en el primer any de carrera i no es matriculen a l’any següent

Taxa d'Abandonament: Percentatge d'alumnes que sense haver completat el 100% dels crèdits necessaris per finalitzar els estudis no s'han matriculat a l'ensenyament el curs en el qual havien de completar els estudis segons el pla d'estudis ni el curs següent. És a dir si t és el temps establert al pla d'estudis origen percentatge d'alumnes que no havent finalitzat els estudis no s'han matriculat el curs t ni el curs t+1.