Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente

Acceso y Matricula


Màster Universitari en Innovació en la Gestió TurísticaAny en que es va començar a impartir l’ensenyament

2011-12

 

 

 

 

 

 

Dades Generals.MUIGT

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Nº de Places

40

40

60

60

60

Nº Estudiants de nou accés

44

46

37

36

43

% Estudiants nou ingrés

100,0%

85,2%

82,2%

75,0%

87,8%

Nº Total Matriculats

44

54

45

48

49

Mitjana de crèdits per estudiant

57,3

52,2

52,3

50,7

54,1
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés. Curs 2015-16