Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente

Modelo de Gestión


El sistema de qualitat i medi ambient del grup va néixer, fa més d’una dècada, com a resultat d’una línia de treball derivada de la revisió estratègica de la política del Grup CETT i que cal considerar com l’autèntic motor i origen de la visió del sistema de garantia de qualitat actual.

El CETT té certificat el Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient segons el compliment dels requisits de la normativa ISO 9001 ( als productes formatius i  els serveis de suport a la formació) i normativa ISO 14001 i  Reglament EMAS a l’Hotel Alimara.

D’altra banda el sistema de gestió de qualitat segueix les directrius del  sistema  desenvolupat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb l'objectiu d'orientar i avaluar la implantació de les titulacions universitàries, seguint els paràmetres propis dels Sistemes Interns de Qualitat de les Universitats.