Normativa Internacional ISO 14001


   

      

 

 

Requeriments


Aquesta Norma Internacional especifica els requeriments per a un sistema de gestió ambiental que permeti a la organització desenvolupar i implementar una política i uns objectius que tinguin en compte els requisits legals i la informació sobre aspectes ambientals significatius.


                  

       

 

 

Política ambiental    


Un sistema d'aquest tipus permet a una organització desenvolupar una política ambiental i establir objectius i processos per assolir els compromisos de la política, prendre les accions necessàries per a millorar el seu rendiment i demostrar la conformitat del sistema amb els requisits d'aquesta Norma Internacional.

 

L'objectiu global d'aquesta Norma Internacional és ajudar a la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació en equilibri amb les necessitats socioeconòmiques.


  

   

 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) Certificat 


Un Sistema de Gestió basat en el Reglament EMAS és un sistema voluntari que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts interessades; té en compte criteris ambientals amb la finalitat de disminuir els impactes que l'empresa pugui tenir sobre el medi ambient.