Normativa Internacional ISO 14001


   Fotografía de: ISO 14001-EMAS | SIQMAC

      Fotografía de: ISO 14001-EMAS | SIQMAC

 

 

Requeriments


Aquesta Norma Internacional especifica els requeriments per a un sistema de gestió ambiental que permeti a la organització desenvolupar i implementar una política i uns objectius que tinguin en compte els requisits legals i la informació sobre aspectes ambientals significatius.


 Fotografía de: ISO 14001-EMAS | SIQMAC                 

       Fotografía de: ISO 14001-EMAS | SIQMAC

 

 

Política ambiental    


Un sistema d'aquest tipus permet a una organització desenvolupar una política ambiental i establir objectius i processos per assolir els compromisos de la política, prendre les accions necessàries per a millorar el seu rendiment i demostrar la conformitat del sistema amb els requisits d'aquesta Norma Internacional.

 

L'objectiu global d'aquesta Norma Internacional és ajudar a la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació en equilibri amb les necessitats socioeconòmiques.


  Fotografía de: ISO 14001-EMAS | SIQMAC

 Fotografía de: ISO 14001-EMAS | SIQMAC  

 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) Certificat 


Un Sistema de Gestió basat en el Reglament EMAS és un sistema voluntari que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts interessades; té en compte criteris ambientals amb la finalitat de disminuir els impactes que l'empresa pugui tenir sobre el medi ambient.