ISO 9001

La nostra escola té establert un sistema propi de qualitat certificat per AENOR conforme segueix les directrius de la normativa internacional ISO 9001. En el desenvolupament de la revisió del sistema actual en el seu procés d'adaptació al programa AUDIT, s'ha considerat com a referent el Sistema de Garantia de Interna de Qualitat de la Universitat de Barcelona, ​​sobretot pel que fa a la definició dels indicadors, adaptant els procediments a les particularitats de gestió organitzativa d'un centre adscrit.

                                     Fotografía de: ISO 9001 | SIQMAC

 

Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat ER-0349/2002