Edició 2016

ACTES I CONCLUSIONS

Conclusions

L’Smart Tourism suposa una oportunitat perquè, a través de l’ús de les tecnologies de la informació, les persones, els turistes i els professionals, i les organitzacions públiques i privades gestionin amb intel·ligència la informació que es genera en l’activitat turística a través de diferents sensors i canals, amb la finalitat de millorar l’experiència del turista, augmentar el rendiment i la competitivitat de les empreses i optimitzar els recursos de manera sostenible.

L’Smart Tourism és un repte per al coneixement i per a la ment, i els seus límits són a la nostra imaginació. Cal pensar l’Smart Tourism des de la disrupció. El turista ja no busca aconseguir valor a canvi de diners, sinó que vol obtenir valor pel seu temps. Els recursos tecnològics han de permetre gestionar les solucions per a les incidències des de la perspectiva que la intel·ligència artificial complementa la humana. La millora de l’experiència del turista és una de les tres potes de l’Smart Tourism.

Per això és important recollir la informació de l’activitat i els moviments del turista, bé a través de sensors o dels aparells mòbils. La gestió de la seva experiència pot enriquir-se si s’estudien les seves emocions, fet que ens donarà instruments per millorar-ne la satisfacció.

En aquesta experiència, la identitat cultural i l’autenticitat són valors importants que cal incentivar, a la vegada que neixen nous models de negoci basats en l’economia col·laborativa i noves formes de consumir com ara l’Slow Tourism, que suposen innovacions disruptives. L’Smart Tourism ha de tenir molt en compte, en la seva gestió, el ciutadà local i ha de garantir la sostenibilitat i la responsabilitat social i ambiental. En l’Smart Tourism resulta imprescindible un bona gestió dels recursos humans a través de la selecció i de la formació i capacitació adequades dels professionals, ja que malgrat que l’entorn digital és el canal principal de comunicació, són les persones les que interactuen a través d’aquest canal.

Actes
  • Les iniciatives Smart i les destinacions turístiques: el cas "Barcelona" - Ester Noguer Juncà and Esther Querol Castillo.

  • Integrating Business Intelligence in Smart Tourism Destinations - Oriol Miralbell, Oriol Anguera, José Antonio Pérez-Aranda and Enric López.