Edició 2016

LÍNIES TEMÀTIQUES

Ponència 1: Gestió intel·ligent de les destinacions turístiques

Més enllà de les TIC, tant la innovació com l'eficiència del sector turístic s’integren avui en un context general que té per objectiu principal aconseguir gestionar intel·ligentment les destinacions turístiques. I això vol dir fer-ho d'acord amb els principis del desenvolupament sostenible urbà i territorial, de responsabilitat social i comptant amb la implicació de l'empresariat, la ciutadania i l'administració pública. En aquest context sorgeix la necessitat d'una gestió intel·ligent de l'activitat turística des del moment en que el turisme s'ha convertit en centre d'atenció de polítics, gestors públics i privats i representants de la societat civil. El turisme és avui un vector econòmic estructural i un element revitalitzador de les ciutats i territoris. En aquest context, cal una gestió eficient del coneixement territorial que faciliti la presa de decisions i un millor encaix de l’activitat turística en les estructures preexistents. La gestió intel·ligent de les destinacions turístiques passa avui pel disseny d'uns models de desenvolupament turístic que incloguin tant les necessitats de la població com els reptes i les limitacions ambientals.

La ponència centra l'atenció en els conceptes teòrics, les tècniques i els instruments que contribueixen a dissenyar models de gestió integrals, coordinats, responsables i eficients des del punt de vista dels escenaris turístics. La gestió intel·ligent ha de servir per dissenyar models de destinacions turístiques accessibles i de qualitat que permetin millorar la seva competitivitat i assegurar la seva sostenibilitat a llarg termini.

Temes d’interès:

 • Smart destinations: un estat de la qüestió
 • Governança i eficiència en turisme
 • Sostenibilitat i responsabilitat social
 • Instruments de regulació i autoregulació de fluxos turístics
 • Revalorització de la identitat i la cultura a través de recursos gastronòmics
 • Turisme experiencial
 • Creació d'espais sensorials
 • Gestió de la diferència
 • L'adaptació a l'entorn urbà i territorial
 • La captació de nous mercats
 • Noves tendències en estratègies de branding en destinació
 • Generació de coneixement per a la presa de decisions
 • Estudi de casos: bones pràctiques i models d'èxit

Ponència 2: Innovació i creativitat en models de negoci adaptats a la conjuntura actual

En l’evolució social i econòmica actual, moltes empreses turístiques han redefinit i replantejat els seus models de negoci per adaptar-se a les noves necessitats i exigències del sector. En aquest procés la innovació i creativitat empresarial han estat vectors clau, tant per aconseguir una gestió més eficient com per a diferenciar-se de la competència. Es desenvolupen propostes adaptades a la nova realitat de la demanda, a través de la personalització dels serveis turístics, però també d’estratègies de millora empresarial per a l’optimització de recursos i la minimització de costos.

Aquesta ponència tracta sobre models de negoci innovadors que es desenvolupen i prosperen. Es tracta doncs de cercar noves o adaptades oportunitats de negoci en l’actual context.

Temes d’interès:

 • Estratègies low-cost: “menys és més”
 • Estratègies high-end: “exclusivitat i luxe”
 • Revenue Management, ecommerce i comercialització en línea
 • Nous formats gastronòmics (street food, línies bistro de restaurants d'estrella Michelin, etc)
 • Oportunitat en la particularitat (al·lèrgies alimentàries, intoleràncies, persones amb discapacitat, etc.)
 • Nous mercats i nous perfils de consumidors
 • Customització de paquets turístics. Paquets dinàmics.
 • Adaptabilitat empresarial
 • Generació de valor i marca per atreure el talent
 • Model de gestió per a l’increment de l’eficiència econòmica
 • Economia col·laborativa
 • Models i casos d’èxit

Ponència 3: Avantguarda tecnològica en destinacions i empreses turístiques

L’eclosió de les noves tecnologies en el marc de la nostra societat ha suposat un canvi radical en la manera d’entendre i concebre la nostra vida quotidiana cas de la consulta d’informació, el consum d’oci o la gestió de reserves i pagaments. En l’àmbit turístic, les noves tendències apunten cap a l'aparició i l'ús generalitzat d’aplicacions tecnològiques que fomenten la creativitat i la innovació en el context d'un sector cada vegada més competitiu i exigent. Ja sigui des de l'òptica de les destinacions o bé des de les empreses, l’auge tecnològic ha comportat un replantejament global en la manera comunicar, comercialitzar i practicar turisme a tots nivells.

La ponència explora, des d'una visió global del sector, les potencialitats i les limitacions derivades de l’aplicació de les tecnologies més avançades en l'àmbit de la captació i la fidelització del turista, el posicionament de la imatge turística, i consum de l’experiència entre d’altres aspectes.

Temes d’interès:

 • Aplicacions mòbils innovadores
 • “Internet de les coses” vinculat al fenomen turístic
 • Wearables
 • Big data i Open Data
 • Web 3.0, web semàntica
 • Intel·ligència artificial. Gestió intel·ligent de la informació
 • Tendències de la comunicació i xarxes socials
 • Combinació entre diferents tecnologies
 • Avantatges i inconvenients en l’aplicació de les TIC
 • Volatilitat tecnològica
 • Models i casos d’èxit
Organizat per: Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT
Fotografia de: LÍNIES TEMÀTIQUES | Smart Tourism Congress Barcelona
Membre afiliat:
Fotografia de: LÍNIES TEMÀTIQUES | Smart Tourism Congress Barcelona