LÍNIES TEMÀTIQUES

LÍNIA TEMÀTICA 1

Ponència 1: Gestió sostenible i responsable de les destinacions turístiques

El turisme és avui un vector econòmic estructural i un element revitalitzador de les ciutats i territoris. En aquest context, cal una gestió eficient i intel·ligent del coneixement territorial que faciliti la presa de decisions i un millor encaix de l’activitat turística en les estructures preexistents. La gestió sostenible i responsable de les destinacions turístiques passa avui per promoure un desenvolupament sostenible urbà i territorial, de responsabilitat social i cultural, que inclogui tant les necessitats de la població com els reptes i les limitacions ambientals.

La ponència centra l'atenció en els conceptes teòrics, les tècniques i els instruments que contribueixen a dissenyar models de gestió integrals, coordinats, responsables i eficients des del punt de vista dels escenaris turístics. La gestió sostenible i responsable ha de servir per dissenyar models de destinacions turístiques accessibles i de qualitat que permetin millorar la seva competitivitat i assegurar la seva viabilitat a llarg termini.

Temes d’interès:

 • Turisme sostenible
 • Turisme responsable
 • Governança i eficiència en turisme
 • Responsabilitat social empresarial - corporativa
 • Economia circular
 • Instruments de regulació i autoregulació de fluxos turístics
 • Revalorització de la identitat i la cultura a través de recursos gastronòmics
 • Gestió de la diferència
 • La captació de nous mercats
 • Generació de coneixement per a la presa de decisions
 • Estudi de casos: bones pràctiques i models d'èxit

LÍNIA TEMÀTICA 2

Ponència 2: Innovació i creativitat en models de negoci

En l’evolució social i econòmica actual, moltes empreses turístiques han redefinit i replantejat els seus models de negoci per adaptar-se a les noves necessitats i exigències del sector. En aquest procés la innovació i creativitat empresarial han estat vectors clau, tant per aconseguir una gestió més eficient com per a diferenciar-se de la competència. Es desenvolupen propostes adaptades a la nova realitat de la demanda, a través de la personalització dels serveis turístics, però també d’estratègies de millora empresarial per a l’optimització de recursos i la minimització de costos.

Aquesta ponència tracta sobre models de negoci innovadors que es desenvolupen i prosperen. Es tracta doncs de cercar noves o adaptades oportunitats de negoci en l’actual context.

Temes d’interès:

 • Turisme experiencial
 • Creació d'espais sensorials
 • Estratègies low-cost: “menys és més”
 • Estratègies high-end: “exclusivitat i luxe”
 • Revenue Management, ecommerce i comercialització en línea
 • Nous formats gastronòmics (street food, línies bistro de restaurants d'estrella Michelin, etc)
 • Oportunitat en la particularitat (al·lèrgies alimentàries, intoleràncies, persones amb discapacitat, etc.)
 • Nous mercats i nous perfils de consumidors
 • Customització de paquets turístics. Paquets dinàmics.
 • Adaptabilitat empresarial
 • Generació de valor i marca per atreure el talent
 • Model de gestió per a l’increment de l’eficiència econòmica
 • Economia col·laborativa
 • Models i casos d’èxit

LÍNIA TEMÀTICA 3

Ponència 3: Avantguarda tecnològica en destinacions i empreses turístiques

L’eclosió de les noves tecnologies en el marc de la nostra societat ha suposat un canvi radical en la manera d’entendre i concebre la nostra vida quotidiana cas de la consulta d’informació, el consum d’oci o la gestió de reserves i pagaments. En l’àmbit turístic, les noves tendències apunten cap a l'aparició i l'ús generalitzat d’aplicacions tecnològiques que fomenten la creativitat i la innovació en el context d'un sector cada vegada més competitiu i exigent. Ja sigui des de l'òptica de les destinacions o bé des de les empreses, l’auge tecnològic ha comportat un replantejament global en la manera comunicar, comercialitzar i practicar turisme a tots nivells.

La ponència explora, des d'una visió global del sector, les potencialitats i les limitacions derivades de l’aplicació de les tecnologies més avançades en l'àmbit de la captació i la fidelització del turista, el posicionament de la imatge turística, i consum de l’experiència entre d’altres aspectes.

Temes d’interès:

 • Aplicacions mòbils innovadores
 • “Internet de les coses” vinculat al fenomen turístic
 • Wearables
 • Big data i Open Data
 • Web 3.0, web semàntica
 • Intel·ligència artificial. Gestió intel·ligent de la informació
 • Tendències de la comunicació i xarxes socials
 • Combinació entre diferents tecnologies
 • Avantatges i inconvenients en l’aplicació de les TIC
 • Volatilitat tecnològica
 • Models i casos d’èxit
Organizat per: Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT
Fotografia de: LÍNIES TEMÀTIQUES | Smart Tourism Congress Barcelona