Edició 2018
PROGRAMA >

Jornada Professional

professional
Organizat per: Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT
Fotografia de: Jornada Professional | Smart Tourism Congress Barcelona
Membre afiliat:
Fotografia de: Jornada Professional | Smart Tourism Congress Barcelona