INFORMACIÓ GENERAL
INFORMACIÓ GENERAL > JORNADA ACADÈMICA >

LÍNIES TEMÀTIQUES

L1: La gestió intel·ligent del turisme

Més enllà d'una perspectiva merament tecnològica, s'entén la gestió del turisme des de la necessitat de trobar l'equilibri i relació entre la generació de dades i la generació de coneixement per a la presa de decisions. Això implica organitzacions i destinacions que estiguin compromeses amb la seva ciutadania, que siguin capaces de gestionar els fluxos turístics i els recursos del territori de manera sostenible, que integrin i facin accessibles al visitant la cultura local, que ofereixin una experiència turística amb valor afegit i que l'activitat turística repercuteixi positivament en l'economia local i la qualitat de vida dels residents.

Temes d’interès:

 • Objectius per al Desenvolupament Sostenible
 • Governança i eficiència en turisme
 • Sostenibilitat, responsabilitat social i ètica en turisme
 • Instruments de regulació i autoregulació de fluxos turístics
 • Revalorització de la identitat i la cultura a través de recursos gastronòmics
 • Turisme experiencial
 • Creació d'espais sensorials
 • Captació de nous mercats
 • Generació de coneixement per a la presa de decisions
 • Pandèmia del COVID19: impactes, respostes, etc
 • Estudi de casos: bones pràctiques i models d'èxit

L2: La digitalització en empreses i destinacions turístiques

La imparable i exponencial avanç tecnològic en tots els àmbits de la societat, genera incerteses i oportunitats també en el sector turístic. La volatilitat i fugacitat són algunes de les característiques del sector turístic del nostre present que han de ser analitzades en clau a futur. Aquest context canviant, protagonitzat per nocions com disrupció, obliga a repensar contínuament els models de negoci i la comprensió de la relació de les empreses i destinacions amb el clients i visitants.

Temes d’interès:

 • "Internet de les coses" vinculat al fenomen turístic
 • Intel·ligència artificial
 • Wearables
 • Big data i open data
 • Gestió intel·ligent de la informació
 • Tendències de la comunicació i xarxes socials
 • Combinació entre diferents tecnologies
 • Avantatges i inconvenients en l’aplicació de les TIC
 • Economia col·laborativa
 • Pandèmia del COVID19: impactes, respostes, etc
 • Models i casos d’èxit
Organizat per: Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT
Fotografia de: LÍNIES TEMÀTIQUES | Smart Tourism Congress Barcelona
Fotografia de: LÍNIES TEMÀTIQUES | Smart Tourism Congress Barcelona