LÍNIA TEMÀTICA 3

Ponència 3: Avantguarda tecnològica en destinacions i empreses turístiques

L’eclosió de les noves tecnologies en el marc de la nostra societat ha suposat un canvi radical en la manera d’entendre i concebre la nostra vida quotidiana cas de la consulta d’informació, el consum d’oci o la gestió de reserves i pagaments. En l’àmbit turístic, les noves tendències apunten cap a l'aparició i l'ús generalitzat d’aplicacions tecnològiques que fomenten la creativitat i la innovació en el context d'un sector cada vegada més competitiu i exigent. Ja sigui des de l'òptica de les destinacions o bé des de les empreses, l’auge tecnològic ha comportat un replantejament global en la manera comunicar, comercialitzar i practicar turisme a tots nivells. 

La ponència explora, des d'una visió global del sector, les potencialitats i les limitacions derivades de l’aplicació de les tecnologies més avançades en l'àmbit de la captació i la fidelització del turista, el posicionament de la imatge turística, i consum de l’experiència entre d’altres aspectes.

Temes d’interès:  

 • Aplicacions mòbils innovadores
 • “Internet de les coses” vinculat al fenomen turístic
 • Wearables
 • Big data i Open Data
 • Web 3.0, web semàntica
 • Intel·ligència artificial. Gestió intel·ligent de la informació
 • Tendències de la comunicació i xarxes socials
 • Combinació entre diferents tecnologies 
 • Avantatges i inconvenients en l’aplicació de les TIC
 • Volatilitat tecnològica 
 • Models i casos d’èxit