JORNADA ACADÈMICALa Jornada Acadèmica es realitzarà integrament en anglès. No obstant, la defensa de les comunicacións presentades es podran fer en català, castellà o angles.