La Jornada Professional es desenvoluparà en anglès.