TERMINIS

Per a participar en el Congrés caldrà tenir en compte els següents terminis per a l'enviament de resums i comunicacions:

31/05/2018       1r període límit per a l'enviament de resums

29/06/2018       Comunicació de resums acceptats en el 1r període

10/09/2018       Límit per a l'enviament de comunicacions completes

22-23/11/2018  Data de Celebració del Congrés