INSCRIPCIÓ

La inscripció a la Jornada Acadèmica del congrés s'ha de formalitzar a través del següent formulari INSCRIPCIÓ. Una vegada realitzada la inscripció, es rebrà un correu de confirmació.

El pagament de la tarifa corresponent s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que s'especificarà en el correu de confirmació de la inscripció.

Quotes i terminis d’inscripció:


*La tarifa d'inscripció inclou assistència a totes les jornades del STCB, certificats, documentació del congrés, materials, actes i pauses cafè.

La reserva d'allotjament haurà de realitzar-se a través de la pestanya Allotjament .