PRESENTACIÓ DE RESUMS I COMUNICACIONS


Les comunicacions hauran de tractar sobre qualsevol dels temes d’interès del Congrés, i seran avaluades de forma anònima pels membres del Comitè Científic. Aquelles que se seleccionin seran presentades oralment durant el II Smart Tourism Congress Barcelona i publicades, juntament amb les ponències, en un llibre d’actes digital amb ISSBN.

Tots els signants dels treballs acceptats com comunicacions que assisteixin al congrés han d'estar inscrits com a assistents i haver pagat la corresponent quota. En el cas de comunicacions amb diferents autors, com a mínim un d'ells ha d'assistir al congrés. Els autors que no assisteixin al congrés però paguin la quota corresponent, rebran la documentació del congrés, els certificats oportuns i les actes.

Els idiomes acceptats en el Congrés són el Català, Castellà i Anglès.

Resums

Totes les persones que desitgin aportar comunicacions al Congrés hauran  d'indicar-ho a l'hora de registrar-se com a assistents al Congrés mitjançant el següent Formulari d'Inscripció. Un cop s'hagi efectuat el registre, se'ls hi facilitarà una direcció web des d'on podran, a través de la plataforma Easychair , enviar un resum de la seva comunicació. A partir de la seva recepció seran avaluats per a la seva acceptació i es comunicarà als autors la decisió corresponent dins els terminis estipulats.


L'extensió del resum serà de 4.000 caràcters amb espais com a màxim. El contingut d'aquest haurà d’incloure aquells aspectes que s'abordin en la comunicació incloent introducció, objectius, metodologia i resultats.

Comunicacions

Aquelles comunicacions que hagin estat acceptades hauran d’enviar l’article complet a l'adreça de correu electrònic del Congrés: stcb@cett.cat.

La defensa de les comunicacions es faràn en el marc de la Jornada Acadèmica (22 de novembre) en sessions paral·leles en qualsevol dels tres idiomes: Català, castellà o anglès.

Els artícles presentats s'hauràn d'adequar a normes estipulades en la plantilla adjunta.