TERMINIS

Per a participar en el Congrés caldrà tenir en compte els següents terminis per a l'enviament de resums i comunicacions:

15/06/2018       1er període d'enviament de resums

29/06/2018       Comunicació de resums acceptats en el 1er període

16/07/2018        2on període d'enviament de resums *

31/07/2018       Comunicació de resums acceptats en el 2on període

10/09/2018       Límit per a l'enviament de comunicacions completes

22-23/11/2018  Data de Celebració del Congrés 

 

* A partir d’aquesta data i fins el 10 de setembre, es podrà presentar la comunicació complerta sense haver enviat el resum prèviament. Aquestes comunicacions quedaran condicionades a la seva acceptació per part del Comitè Científic.

L’enviament de comunicacions completes es farà al correu stcb@cett.es segons la plantilla de referència. Consulteu apartat de Presentació de comunicacions per a més informació.