INSCRIPCIÓ

La inscripció a la Jornada Professional del congrés s'ha de formalitzar a través del següent formulari INSCRIPCIÓ.