PROGRAMA

Estructura del Programa

22 de Novembre - Jornada Acadèmica

La jornada acadèmica serà un fòrum per a investigadors i estudiants que comparteixin i discutiran qüestions rellevants i d'avantguarda en el context del turisme intel·ligent. D'aquesta manera, els intercanvis de punts de vista sobre els diferents temes del congrés seran intercanviats per ponents de reconegut prestigi internacional i investigadors assistents. Al mateix temps, els autors dels treballs presentats es comunicaran i explicaran les últimes investigacions.


23 de Novembre - Jornada Professional

La jornada professional és un fòrum únic destinat a reunir acadèmics i actors rellevants del sector turístic. L'objectiu principal és transferir el coneixement entre l'àmbit acadèmic i el sector industrial a través d'una intel·ligent concepció del sector i tenint en compte els reptes actuals i futurs i les necessitats de la indústria turística. La jornada professional està patrocinada per la Diputació de Barcelona.

Ben aviat el programa complet!