FETS I DADES

A la part acadèmica del I Smart Tourism Congress Barcelona es van rebre comunicacions per part de 77 autors, provinent de 27 universitats diferents i 16 països. En aquesta part del congrés es va comptar amb l'assistència de 250 persones.