LA GESTIÓ INTEL·LIGENT DEL TURISME

Gestionar el turisme de manera intel·ligent sorgeix des de la necessitat de trobar un equilibri i relació entre la sostenibilitat, la tecnologia, la innovació i el coneixement amb la finalitat d'aconseguir un turisme més sostenible i de qualitat. De manera que la presa de decisions integri a turistes, residents, empreses i destins en els sistemes de gestió per a resoldre els diferents reptes que presenta el turisme actual.

Sota aquesta premissa, l'enfocament d'aquesta edició aborda de manera especial el concepte de la mobilitat intel·ligent com un aspecte transversal i indispensable per a garantir l'òptim desenvolupament de models turístics. Ja sigui des de l'òptica de la gestió de fluxos en espais turístics, passant per l'eficiència en els serveis, infraestructures i flotes de transport o bé la creació de productes basats en la mobilitat com a part de l'experiència.

Temes d’interès:

 • La mobilitat turística smart com a gestió transversal del sector
 • Instruments de regulació i acte-regulació de fluxos turístics
 • Governança i eficiència en turisme
 • Sostenibilitat, responsabilitat social i ètica en turisme
 • Aplicació d'Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Revaloració de la identitat i la cultura a través de mètodes creatius
 • Creació d'espais sensorials
 • Gestió de la diferència
 • Captació de nous mercats
 • Generació de coneixement per a la presa de decisions
 • Estudi de casos: bones pràctiques i models d'èxit