QUÈ ÉS L'STCB? > EIXOS TEMÀTICS >

LA GESTIÓ INTEL·LIGENT DEL TURISME

Més enllà d'una perspectiva merament tecnològica, s'entén la gestió del turisme des de la necessitat de trobar l'equilibri i relació entre la generació de dades i la generació de coneixement per a la presa de decisions. Això implica organitzacions i destinacions que estiguin compromeses amb la seva ciutadania, que siguin capaces de gestionar els fluxos turístics i els recursos del territori de manera sostenible, que integrin i facin accessibles al visitant la cultura local, que ofereixin una experiència turística amb valor afegit i que l'activitat turística repercuteixi positivament en l'economia local i la qualitat de vida dels residents.

Temes d’interès:

 • Objectius per al Desenvolupament Sostenible
 • Governança i eficiència en turisme
 • Sostenibilitat, responsabilitat social i ètica en turisme
 • Instruments de regulació i autoregulació de fluxos turístics
 • Revalorització de la identitat i la cultura a través de recursos gastronòmics
 • Turisme experiencial
 • Creació d'espais sensorials
 • Captació de nous mercats
 • Generació de coneixement per a la presa de decisions
 • Pandèmia del COVID19: impactes, respostes, etc
 • Estudi de casos: bones pràctiques i models d'èxit


Organizat per: Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT
Fotografia de: LA GESTIÓ INTEL·LIGENT DEL TURISME | Smart Tourism Congress Barcelona
Membre afiliat:
Fotografia de: LA GESTIÓ INTEL·LIGENT DEL TURISME | Smart Tourism Congress Barcelona