Satisfacció

Docència
Power BI

Satisfacció docència

Professorat
Power BI

Satisfacció amb els TFGs

Serveis i Recursos
Power BI

Satisfacció amb els Serveis i Recursos

Graduats
Graduats

Graduats

Graduats

Dades dels Graduats