Grau Turisme. Satisfacció

Informació Pública
Satisfacció amb la Informació Pública

Satisfacció amb la Informació Pública

Satisfacció amb la Informació Pública

Docència
Fins el curs 2020-21

Fins el curs 2020-21

Fins el curs 2020-21

Satisfacción amb la Docència fins l'any acadèmic 2020-21.

Des del curs 2021-22

Des del curs 2021-22

Des del curs 2021-22

Satisfacció amb la Docència a partir de l'any acadèmic 2021-22.

Professorat
Power BI

Satisfacció del professorat

Serveis i Recursos
Power BI

Satisfacció amb els Serveis i Recursos

Graduats
Enquestes de Satisfacció AQU

Enquestes de Satisfacció AQU

Enquestes de Satisfacció AQU