Grau de Turisme: Relació de Competències


Competències Generals

100005  Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i medioambiental d'actuacions de el seu àmbit/capacitat per a manifestar visions integrades i sistemàtiques)"

120216 Tenir visió de negoci

120726 Tener iniciativa i esperit emprenedor

120727 Tenir compromís ètic

120728 Treballar en equip

120731 Orientar-se al client

121056  Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts

121760 Dominar les tècniques de la comunicación oral i escrita per a la transmissió d’informació, idees, opinions…

121956 Treballar en un context internacional

 

Competències Específiques

120215 Comprendre els principis del turisme i els impactes socioculturals i ambientals que se'n deriven

120732 Analitzar la dimensió econòmica del turisme a nivell internacional

120733 Comprendre el sistema turístic mundial i el caràcter evolutiu de les característiques dels seus   components

120736 Dominar els fonaments i aplicar metodologies científiques en la investigació turística

120737 Conèixer i aplicar el marc polític, legal i institucionals que regula les empreses i activitats turístiques

120739 Analitzar i avaluar el potencial turístic per al disseny de productes, serveis i projectes

120741 Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques

120743 Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmica-patrimonial de les organitzacions turístiques

120744 Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i els sistemes de gestió de la información en turisme.

120745 Comercialitzar productes, serveis i projectes turístics

120748 Gestionar l'accessibilitat i mobilitat dels turistes

120751 Identificar, revaloritzar i gestionar el patrimoni cultural i natural per a ús turístic

121053 Gestionar espais i destinacions turístiques

121951 Identificar i gestionar els aspectes interns, funcions i processos operatius de les unitats de negoci turístiques

121952 Planificar, organitzar, gestionar i controlar los distintos tipos de organizaciones turísticas

121953 Gestionar els recursos financers

121954 Entendre i implementar estandards de qualitat en els processos del servei turístic