Estudis i investigacions: ACE TCT

Abril 2014, número 27
Veure PDF a
pàgina complerta

Indicadors per a la GESTIÓ SOSTENIBLE de les destinacions de Barcelona província*

L’activitat turística ha de ser una pràctica sostenible que contribueixi al desenvolupament econòmic, l’equitat social, la revalorització cultural i la preservació de l’entorn. No obstant això, aconseguir que el turisme sigui sostenible no és fàcil, sobretot tenint en compte que la imprecisió del concepte sostenibilitat en dificulta l’aplicació.

Es crea l’ESPAI DE CREATIVITAT I INNOVACIÓ del CETT

L’atractiu disseny de l’Espai de Creativitat i Innovació acompanya el desenvolupament de noves dinàmiques i metodologies docents: així, compta amb la incorporació de diversos recursos i materials didàctics que permeten treballar i analitzar el sector turístic d’una manera més atractiva i motivadora per a l’estudiant. Aquest espai es concep, doncs, com una àrea d’innovació pedagògica aplicada a l’ACE TCT, amb una estètica dinàmica i viva.