Estudis i investigacions: ACE CG

Abril 2014, número 27
Veure PDF a
pàgina complerta

TURISME I GASTRONOMIA: una relació que és objecte de recerca

La producció alimentària local, la cuina, el vi, les tradicions populars al voltant de la taula... s’han convertit durant la darrera dècada en importants elements de motivació dels desplaçaments, fins adonar lloc a tipologies o subtipologies de turisme, com ara el turisme culinari o gastronòmic, l’enoturisme, l’oleoturisme o l’holeriturisme. Cada cop més viatgers planifiquen el seu viatge atrets pel patrimoni gastronòmic de la destinació, cercant una experiència única i enriquidora, sostenible, arrelada en l’economia i la cultura del territori, canviant amb les estacions... més enllà del comú denominador de tot desplaçament turístic, que radica en la necessitat o el plaer de menjar cada dia. Conseqüentment, la transversalitat de la gastronomia ha estimulat la recerca especialitzada sobre el seu abast com a motor del creixement turístic i el desenvolupament territorial.