Turisme i territori, una aproximació tranversal a l’evolució recent del fenomen turístic

Abril 2015, número 29
Veure PDF a
pàgina complerta

Recentment s’ha publicat el llibre Turismo y Territorio. Innovación, renovación y desafíos, que recull les aportacions del XIII Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación celebrat a Barcelona el 14-16 juny de 2012, organitzat per l’Associació de Geògrafs Espanyols, i liderat pel Dept. de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la UB i el Dept. de Geografia de la UAB.