La innovació com a repte que ha d’afrontar el sector hoteler

Abril 2015, número 29
Veure PDF a
pàgina complerta

Un punt d’inflexió pel que fa al reconeixement de les activitats vinculades a la prestació de serveis com a subjecte de la recerca i la innovació, va ser, sens dubte, el moment en què el Manual d’Oslo, l’any 2005 i a diferència de les versions del 1992 i 1997, on només es contemplava la innovació en sectors orientats cap a la creació de productes) va contemplar la innovació en els serveis. Creat per l’OCDE (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, organisme dependent de la Comissió Europea) com a guia per a la recollida i la interpretació de dades sobre la innovació, el Manual està considerat com la principal referència internacional en aquest àmbit.