La sostenibilitat : el repte del turisme contemporani

Novembre 2015, número 30
Veure PDF a
pàgina complerta

La sostenibilitat s’ha convertit avui en dia en una màxima aplicable a qualsevol activitat econòmica, una condició per garantir-ne la competitivitat i la viabilitat a llarg termini. A continuació analitzem els indicadors com a eines per orientar l’activitat turística sota, precisament, criteris de sostenibilitat.