El Grup de Recerca TCT es consolida com a generador de coneixement

Novembre 2015, número 30
Veure PDF a
pàgina complerta

La memòria d’activitats del Grup de Recerca TCT (GRTCT) del curs 2014-2015 (setembre 2014-agost 2015) presenta 114 accions, un xifra molt similar a l’exercici anterior. Destaquen les 37 participacions dels seus membres a congressos o jornades com a ponents o membres del comitè organitzador o científic, com a moderadors de tallers i en taules rodones. A més, s’han realizat 30 publicacions, que inclouen la coordinació d’un llibre, 15 capítols de llibre i un article científic en una de les revistes internacionals més prestigioses de l’àmbit turístic.