El perfil dels turistes gastronòmics a la província de Barcelona, a anàlisi

Novembre 2015, número 30
Veure PDF a
pàgina complerta

La Diputació de Barcelona col·labora amb entitats per tal de fomentar la investigació en matèria turística. En aquest marc, i en coherència amb els reptes plantejats per a l’impuls del turisme gastronòmic de la província, la Diputació i el CETT van signar un conveni de col·laboració el passat mes de juliol per tal d’analitzar el perfil dels turistes gastronòmics. En concret, els seus hàbits i característiques a la província de Barcelona. La recerca tindrà una durada aproximada de 12 mesos i s’utilitzaran eines d’investigació quantitatives (enquestes) i qualitatives (dinàmiques de grup i entrevistes en profunditat).