L’evolució del turisme cap a L’smart tourism

Abril 2016, número 31
Veure PDF a
pàgina complerta

L’Smart Tourism o turisme intel·ligent és considerat com una progressió lògica de l’e-turisme. Gràcies a l’àmplia adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l’e-turisme ha estat un motor d’innovació en els processos i en la gestió del sector i, alhora, generador de canvis en les formes de consumir els serveis que no ha parat d’evolucionar des dels principis del turisme de masses.