La regulació de l’economia col·laborativa en el sector turístic

Novembre 2015, número 30
Veure PDF a
pàgina complerta

L’anomenada economia col·laborativa o compartida (sharing economy), o com bé expressa l’acadèmica de la Boston School, Juliet Schor, l’economia connectada, és un tema de màxima actualitat, tot i no ésser cap novetat dels nostres dies. El coneixement d’aquesta nova realitat pot ésser abordat des de múltiples i variades vessants, però el nostre debat públic més important se centra actualment en consideracions d’ordre jurídic.