Liberalització del transport aeri a la ue: més protecció per als consumidors?

Abril 2016, número 31
Veure PDF a
pàgina complerta

El 20 de gener, Oscar Casanovas, professor de Dret Turístic del CETT, va defensar a la Facultat de Dret de la UB la seva tesi doctoral, que va rebre la qualificació d’excel·lent. En el seu treball, l’autor posa de manifest el paper rellevant del turisme en el procés de liberalització del transport aeri a la Unió Europea i duu a terme una anàlisi crítica que apunta a aquest lobby com a responsable final en la manca real de protecció dels passatgers.