1a reunió de la TAULA SECTORIAL de turisme i habitatge

Abril 2017, número 33
Veure PDF a
pàgina complerta

La Taula té per objecte assessorar l’Administració  de la Generalitat en l’elaboració de la normativa  adreçada a regular el fenomen de l’economia collaborativa  i, en concret, la normativa sectorial pel que fa als allotjaments turístics.