EL PATRIMONI gastronòmic

Novembre 2017, número 34
Veure PDF a
pàgina complerta

Entenem com a patrimoni el conjunt d’herències materials, costums i tradicions que, pel seu arrelament a una civilització determinada al llarg de la història, ha desenvolupat trets característics diferenciadors i alhora identitaris. Diferenciadors, perquè atorguen a cada poble allò que el fa únic i reconeixible; identitaris, perquè el patrimoni actua com a factor cohesionador que vincula els membres d’un col·lectiu a un projecte de convivència i de transmissió de coneixements comú.