Aproximació a l’ús de SISTEMES de FIDELITZACIÓ en el sector hoteler

Abril 2017, número 33
Veure PDF a
pàgina complerta

Des dels inicis de l’activitat turística, la satisfacció i la fidelització de la clientela s’han situat entre els principals objectius estratègics de qualsevol organització. Ningú no posa en dubte la importància de conèixer perfectament la clientela, especialment des de la vessant més personal (les motivacions, preferències, hàbits, costums, incidències...), cosa que fa que aquest aspecte esdevingui un dels factors més importants i diferencials de la nostra indústria amb relació a la creació d’experiències úniques, personals i memorables.