El Consorci Turisme de Barcelona i el FUTUR DE LA DESTINACIÓ

Octubre 2018, número 36
Veure PDF a
pàgina complerta

L’accelerada transformació del turisme a Barcelona obliga a fer una revisió en profunditat de les polítiques públiques. Turisme de Barcelona, com a agent clau, planteja estratègies que permetin vincular la competitivitat de l’activitat turística i l’èxit empresarial, amb la cohesió i el progrés social.