Fals garrinet amb patata en adob

Novembre 2006, número 12
Veure PDF a
pàgina complerta